USC Tennis Amsterdam

Nieuwbouw

VNS werd gevraagd door Veldeman European Future Structures de verlichting te voorzien in de nieuwe tennisdome van USC.
Er werd minimum 750 lux op de 4 terreinen gevraagd met een gelijkwaardigheid van minimum 0,70.
VNS installeerde 12 armaturen per terrein. Dit met de dak structuur mee, telkens met 270 Watt armaturen en 400 Watt in de nok.
De led armaturen werden gemonteerd ter hoogte van de buitenlijnen en gericht naar het tennisterrein om verblinding te voorkomen.
De oplossing van VNS gaf een resultaat van meer dan 1000 lux en een gelijkwaardigheid van 0,74.

Vermogen
W/terrein
Lichtopbrengst
lux